Örat

Med hjälp av örat fångar vi och uppfattar ljud genom hörseln. Örat innehåller balansorgan men till vardags brukar man prata om den synliga delen av ytterörat när man säger ”öra”.

Mänskliga örat

ÖratMänniskans öron är inte speciellt utvecklade jämfört med många andra arter (till exempel fladdermöss) men kan uppfatta ljudvågor i luft i frekvensområdet 20 Hz till 20000 Hz, barn kan dok ha ett större hörselomfång. Ett friskt öra kan vid optimalt frekvensintervall uppfatta ljud från 0 dB och uppåt, kraftiga ljud är skadliga.

Hur funkar örat?

Ytterörat består av öronmusslan och fungerar som en tratt som fångar upp ljudet genom att ljudvågorna leds in i hörselgången. Ljudet stöter på trumhinnan som fungerar som en barriär mellan ytterörat och de inre delarna av örat.

När trumhinnan vibrerar fortplantas vibrationerna genom tre ben i mellanörat; hammaren, städet och stigbygeln. Hammaren sitter fast i trumhinnan och är länkad till städet som i sin tur är länkad till stigbygeln. De tre hörselbenen fungerar som en förstärkare av vibrationerna från hörselgången. Mellanörat är separerat från ytterörat av trumhinnan och det gör att en tryckskillnad kan uppstå över membranet, det leder till sämre vibrationsmöjligheter och upplevs som att det slår lock för öronen. Mellanörat är förbundet med svalget via örontrumpeten vilket gör att man kan tryckkompensera genom att blåsa ut luft samtidigt som man håller mun och näsa stängda eller genom att gäspa.