Lock för öronen

Lock för örat uppstår då svängningarna i trumhinnan dämpas och man upplever nedsatt hörsel som att ett lock har satts för örat. Då ljudvågor kommer in i örat träffar de trumhinnan som då sätts i svängning. Svängningen fortplantas via hörselbenen in till hörselsnäckan, där sinnescellerna finns. Sinnescellerna skickar impulser till hjärnan som gör att vi upplever ljud. Om svängningen i trumhinnan dämpas upplever vi lock för örat.

Varför får man lock för öronen?

  • Det kan bero på vaxproppar
  • svullnad i örontrumpeten
  • undertryck innanför trumhinnan.

Lock är vanligt vid bad, flygning och i samband med förkylning.

Vid bad är den vanligaste anledningen att en vaxpropp tillsammans med vattnet från badet har täppt igen örat och orsakat lock. Har man dykt mycket kan det även ha bildats ett undertryck innanför trumhinnan, ofta i kombination med svullen örontrumpet.

Vid flygning kan lock bildas på grund av undertryck innanför trumhinnan. Lock av denna typ är ofta kortvariga och släpper då kroppen har vant sig vid det nya trycket eller trycket återställs till det normala.

Vid förkylningar och andra infektioner svullnar örontrumpeten upp och dämpar hörseln. Lock av denna typ är oftast relativt långvariga och kan hålla i sig i flera dagar eller veckor.

Hur blir jag av med mitt lock?

Lock för öronen är i sig ingen allvarlig sjukdom men kan vara både irriterande och störande. Om locket inte beror på en infektion räcker det ofta att gäspa, tugga tuggummi, på annat sätt röra käken eller göra en lätt tryckutjämning.