Hörselskador

En person med hörselskada har nedsatt hörsel på ett eller båda öronen, till skillnad från en döv person, som inte kan höra något alls. Enligt Hörselskadades Riksförbund finns det ca 1,3 miljoner personer i Sverige som har nedsatt hörsel, varav ca 700 000 har så grav skada att de behöver hörapparat. Detta kan jämföras med ca 13 000 döva svenskar.

En annan stor skillnad mellan döva och hörselskadade, är att de flesta hörselskadade har fått sin skada i vuxen ålder, medan den övervägande andelen döva fötts döva eller förlorat sin hörsel som barn.

Olika hörselskador

Det finns många olika typer av hörselskador. Exempelvis så kan du ha drabbats av