Bota

Vilka av problemen går att bota? Kan man bota tinnitus? Fungerar s.k. öronljus?

Öronljus

Öronljus är en metod som används inom alternativmedicinen och sägs kunna avlägsna öronvax och andra ”gifter” genom att stoppa ett ihåligt brinnande ljus i örat på en liggande person.

Öronljus säljs i stor omfattning i många länder, även i Sverige. Behandlaren brukar visa att vax och skräp sugits upp av ljuset efter behandlingen genom att skära itu det och visa på innehållet. Men ljuset ser likadant ut om det bränts ner utan kontakt med örat. Det man ser kommer från ljuset.

Vetenskapligt betraktas denna metod som bluff och kvacksalveri eftersom studier har visat att den inte fungerar.

Bland annat forskare vid Spokane Ear, Nose, and Throat Clinic har kommit fram till att öronljus inte skapar ett vakuum eller avlägsnar skräp från örat. De kan i värsta fall leda till skador. Att stoppa ett ljus inuti örat kan leda till brännskador, infektioner, tilltäppning av öronkanalen och punktering av trumhinnan. Om vax från ljuset droppar in i örongången kan det leda till brännskador och tilltäppning.